İletişim ve Danışma Hattı: Tel: 0536 950 10 16 Türkçe

Astroloji Nedir

 

Astroloji Nedir

 

Çok eski zamanlardan beri, gökyüzündeki cisimlerin, geleceğin haritasını sağlayabileceği kavramı insanoğlunu büyülemiştir. İnsanoğlu'nun Astroloji ile romantizmi, sağlığı iş ve aşk ilişkilerini gelecekte daha net görebilme hevesi içinde kaldılar.Geleceği tahmin etmede veya karar vermede bir araç olarak kullanıldığında Astrolojinin doğruluğu nedir? Astrolojinin doğruluğuna ve onu etkileyebilecek parametrelere manevi bir perspektif sunmanın yanında, bu soruna ışık tutmaya yardımcı olmak için manevi araştırma metodolojileri kullanmak gerekir.Astroloji ile ilginç olan şey, astrologların, doğum zamanları, doğum yerinin enlem ve boylam gibi çok sınırlı verilere dayanan insan kaderini anlamaya çalıştıklarıdır. Astrologlar,  bir kişinin hayatının belli yönleri hakkında, belirli bir hastalığın veya zorluğun astrolojik nedeni olan evlilik ilişkileri, iş girişimini başlatmanın en iyi zamanı veya herhangi bir kişisel girişim ve ulusal sorunlar gibi verileri vermeye çalışırlar.Maneviyat bilimine göre, kader hayatımızın bir parçası olup, doğum öncesi belirlenmiştir. Hayatımızdaki tüm önemli olaylar, doğduğumuz ebeveynler, evlendiğimiz kişi veya yaşamı tehdit eden bir hastalık olabilir. Kader, doğal olarak beş duyu organı tarafından akıl ve zeka tarafından anlaşılamayan manevi bir konudur.

 

Astroloji ayrıntılı bir bilgi sistemidir ve yıldızların ve gezegenlerin konumuna ve bunlarla insan yaşamı da dahil olmak üzere dünyanın çeşitli olayları arasındaki karşılıklı ilişki temelinde çok karmaşık bir hesaplama içeren çok sayıda tez bulunmaktadır. Astroloji, evrenin yasalarıyla ilgili bir açıklama getirmediği gibi, neden evrenin var olduğunu da göstermez. En basit ifadeyle söylemek gerekirse, makrokozmos ile mikro kozmos arasında bir yazışmanın olduğunu göstermek. Kısacası evrenin bir ritim olduğunu ve bu insanın kendi hayatı bu ritme nasıl uydurması gerektiği ile ilgili bazı ipuçları verebilir.Zor tıbbi vakaları çözmek için bir yardım olarak hareket etmek ya da bu sebeple yaşamın herhangi bir yönünü etkileyen bir zorluğun temelini anlamak için de kullanılabilir. Örneğin, bir kişi bir astrologa, neden iyi bir gelir elde etmesine rağmen maddi güçlüklerle karşı karşıya kaldıklarını sorabilir.Birinin temel doğasını, mesleğe uyumluluğu veya birbirinin zodyak burçlarını veya burçlarını temel alan bir hayat partnerini anlamak yine astroloji ile mümkün.

 

Sömürülen bilim Astroloji

 

Astroloji çok sömürüye açık bir bilimdir. Bazı dinler bu sömürü nedeniyle astrolojiyi dışlarlar. Oysa Hindistan’da binlerce yıldır çıkarılan yıldız haritalarının gerçeklik payı tahminlerin çok ötesindedir. Bu alanda şaklabanlar çok rahat oyun oynama imkanına sahiptirler. Yanlış bilgiler vererek insanların Astrolojiye bakış açılarını değiştirirler.  Astroloji ilmi çok derin bir ilimdir.Astrolojinin temeli, güneş sistemimizdeki gezegenlerin sayısıyla ilgilidir. Ancak çoğu astrolojik çizelge, güneş sistemimizde (Güneş ve Ay da dahil olmak üzere) yedi gezegen var olduğu varsayımına dayanır. Eski zamanlarda Uranüs, Neptün ve Plüton çıplak gözle izlenemedi. Sonuç olarak, astrologlar sistemlerini Dünya etrafında döndüğüne inandıkları yedi gezegene dayandırdı.O zamandan beri Güneş'in değil, Güneş'in merkezi olduğu ve diğer üç gezegenin de güneş sistemimizde olduğu kanıtlandı. Astrolojik teoriye göre (gezegenlerin konumu insan davranışları ve olayları üzerinde kesin bir etkiye sahiptir), keşfedilmemiş üç gezegen de davranışları etkilemelidir ve kesin bir burçun atılması için düşünülmelidir.  Oysa bu durum Genellikle düşünülmez, bu nedenle astrolojik teori bozulur, çünkü doğru bir burç tüm gezegenleri ve onların  nüfuzunu dikkate almadan çizilebilir. Bu da yanlış verilerin ortaya çıkmasına yol açar.

 

The Holy Science

 

Bu kitabın yazarı olan Yoga ustası Sri Yukteswar Hindistan kökenli bir bilgedir.  Kendisi yazdığı bu kitapta, dünyanın geleceği hakkında ip uçları vermektedir. Bu bilgilere bakıldığında şu ana kadar ki dünya tarihi ile ilgili yazmış olduklarının gerçekliği karşısında dehşete düşmemek imkansızdır. Sri Yukteswar, 2000 li yılların teknoloji yılları olacağını daha 1920 larda yazmıştı.  Binlerce yıllık zaman dilimleri cetvelini oluşturarak insanlığın geleceği hakkında bir takım kehanetlerini bu kitapta sıralamıştır.