Medyum Efendi Hoca

medyum efendi hoca

Medyum efendi hoca Türkiye’nin en iyi medyumları arasında yerini almış ilim irfan sahibi medyumlar arasında en iyi medyum hocadır 15 yıllık ilmi ile sizlere aşk büyüsü, bağlama büyüsü, büyü bozma konularında güvenilir medyum hocadır.

Cinler Alemi

Cinler alemi çok geniş bir alemdir. Astral boyutlarda varlığını sürdüren cinlerin varlığından haberdar eden Kuran kutsal kitabımız bu varlıkların kesin olarak var olduğunu belirten ayetler içerir.

Ayrıca büyük islam alimlerinden biri olan imam Şibli de kaleme aldığı kitabında cinlerin varlığı konusunda derin bilgiler veriyor. Pozitif bilimle ilgilenen zamanın ilim insanlarının cinler alemi hakkındaki görüşlerini çürütmek üzere kaleme aldığı eserinde, cinlerin de şahsi varlıklar olduklarını beyan ediyor. Bu varlıkların insanlar gibi yiyip içtiklerini çoğaldıklarını ifade ediyor. Cinlerle ilgili merak edilen konulardan biri de Peygamberimizin cinlere gönderilip gönderilmediği konusudur. Ayrıca cinlerin kendi topluluklarına mahsus gönderilen  peygamberlerin var olup olmadığı da merak edilen konulardandır.

medyum efendi hoca
medyum efendi hoca

İmam Şibli ve Cinlerin Esrarı Kitabı

İmam Şibli’nin eserinde cinlerden bir güruhun Peygamberimizden Kuran dinlediklerini hatırlatıyor. Peygamberimiz bu esnada onları davet etmiş değildi. Bu cinlerin bilinçli varlıklar oldukları ve Müslüman-kafir olarak ayrıldıklarını söylemek mümkün olur.

Fakat bilimin sadece görülebilen ve duyularla algılanabilen varlıkları kabul ettiği, görünmez varlıkları kabul etmediği bir gerçektir. Bilimin doğası bu şekildedir. Akıl ve duyularımızla algıladığımız şeylerin gerçek; algılayamadığımız şeylerin ise gerçek dışı olduğunu kabul etmek de doğru olmaz. Her yeni buluşla, eski realitelerin çürütüldüğü bir platform olan bilim, yegane güvenilecek kaynak değildir.

Cahiliye döneminde de müşrikler cinler için bazı tılsımlar ve efsunlar yaparlar, böylece cin varlıklarına saygılarını ifade ederlerdi.  Bunu yaparken dinen caiz olmayan uygulamalar ve anlaşılması imkansız kelimeler kullanırlardı. Fakat peygamber efendimizin bir hadisini de göz ardı edemeyiz. “ Kardeşine faydalı olmaya gücü yeten kimse, bunu yapsın!” buyurmuşlardır.

Bir diğer hadiste “ şeytan insanın bedeninde kanın dolaştığı yerde dolaşır durur” buyurulmaktadır.

Asi şeytanlar da cinlerdendir ve iblisin evlatlarıdır. İmam Şibli’nin eserinde yazıldığına göre, Ebu Ömer b. Abdil Berre der ki;” kelam ve lisan ehlime göre cin birkaç mertebede kullanılır. Bunlardan insanlarla beraber yaşayanları <<Amir>> adını alır.”

Demiştir.

Abdurrahman Bin Said El Kureyşi Abdullah Bin Anmr bin El As “ Allahü Teala cinleri Ademden 2 bin sene evvel yaratmıştır!” demektedir.

İbni Abbas “ cinler yeryüzünün sakinleri idi, Melekler de gök yüzünün sakinleri idi” diyor. Kuran kutsal kitabımızda cinlerin varlığı ile ilgili ayetler vardır. Cinler bizim boyuta da sıçrayabilen insan düşüncelerine tesir edebilen varlıklardır. Vefk yazılarak bu varlıkların insan beynini iradesini düşüncelerini ve hayatını yönlendirme-etkileme mümkün olmaktadır.

Cinlerin Varlığı

Müslümanlar olarak cinlerin varlığını  kabul etmemiz gereklidir. Çünkü kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de cinlerin varlığından bahsedilmiştir.

 

Allah Dilemedikçe Cinler ve İnsanlar Hiçbir Şey Yapamazlar

Allah (c.c) görünen ve görünmeyen tüm kainat ve evrenlerin yaratıcısıdır. O’nun mülkünde yaşıyor ve tasarrufta bulunuyoruz. Sadece O’nun izin verdiği ölçülerde hareket edebiliyoruz. Bu gerçek, cinler için de geçerlidir.  Bir iş başarıldığında bu işin başarılması için mutlaka Allah’ın izninin olduğunu hatırlamalı ve şükretmeliyiz. Yüce yaratıcımız biz cin ve insan kullarına asla zulüm etmez. Fakat kutsal kitabımıza belirtildiği gibi bizler kendi kendimize zulmediyoruz.  Dolayısı ile bize bahşedilen cüzzi iradeyi hem kendimiz hem de insanlığın hayrı için kullanmak ve yeryüzünde tasarruflarda bulunmak esas gayemiz olmalıdır. Dünya hayatının gelip geçici olduğunu her an hatırlamalı ve men edilen filleri kötülükleri yapmaktan kendimizi arındırmalıyız. Yapacağımız her işi Allah rızasını gözeterek yaparsak, mükafatlarımız da büyük olacaktır.

Medyum Efendi Hoca” için bir yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir